O blogu

"Kao što nekima ponekad zatreba pomoć doktora i kirurga, tako, povremeno, i slikama treba pomoć, bilo zbog nezgode ili zbog preuranjenog propadanja; u vremenu šarlatana može biti teško pronaći stručnoga liječnika; jednako je mučan posao odabrati dobroga restauratora. (...) traži čovjeka najbolje reputacije; onoga, štoviše, koji najmanje obećava, koji gaji zdrav strah od toga da napravi previše i najsnažnije se protivi tome da išta uradi."
R. Redgrave, A Century of Painters of the English School (1866.)

Ova krasna misao Richarda Redgravea ne objašnjava moju motivaciju za pokretanje bloga Doktor za umjetnine, ali pomaže objasniti vezu između medicine i konzerviranja-restauriranja. Jednostavno rečeno, konzervatori-restauratori su doktori za umjetnine.

Blog sam počela pisati 2010. godine, nakon povratka iz SAD-a. U Americi, konzervatori-restauratori blogove koriste za povezivanje s kolegama, promoviranje struke i informiranje javnosti o svojoj profesiji. To je ono što i ja pokušavam. No, možda je najbolje da se vratimo na početak...