utorak, 14. rujna 2010.

ICWL 2010

Crkva Gospe od Šunja podignuta je krajem 15. stoljeća, o čemu svjedoči natpis na istočnom pročelju. Dvije kapele dodane su kasnije; sjeverna je podignuta 1527. godine, a južna iza 1632. U južnoj kapeli nalazi se drveni polikromirani i pozlaćeni oltar Navještenja, a u sjevernoj oltar Svetog Križa. Konzervacija i restauracija ovih dvaju oltara zajednički je projekt četiriju sveučilišta iz Njemačke, Belgije i Hrvatske, a odvija se u sklopu radionice International Conservation Workshop Lopud (ICWL). Radionica se održava svake godine, traje dva tjedna i okuplja između 20 i 30 sudionika.


Zahvat na oltaru Navještenja započeo je 2002. godine, a završen je ovoga ljeta, ponajviše zahvaljujući profesoru Hansu Portsteffenu iz Kölna koji je posljednjih šest mjeseci proveo na Lopudu restaurirajući veliku oltarnu sliku. Usporedo s radovima na oltaru Navještenja, prije nekoliko godina otpočela je konzervacija i restauracija teško oštećenog oltara Svetog Križa. Drvo je bilo crvotočno, oslik i pozlata odvajali su se od podloge i ispadali, oslikane daske koje uokviruju središnju nišu potpuno su se iskrivile.Oltar Svetog Križa pod skelom. U prednjem planu su demontirane daske koje uokviruju središnju nišu oltara, oslikane simbolima Kristove muke.Oltar krasi lijepa skulptura raspetoga Krista, neobična po načinu izrade. (Prije nekoliko tjedana u časopisu Dubrovnik objavljen je članak "Skulptura raspetoga Krista iz lopudske Crkve Gospe od Šunja : Proučavanje unutarnje građe uz pomoć CT uređaja. Identifikacija materijala", a autori su nastavnici Odsjeka za konzervaciju-restauraciju splitske Akademije i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta: F. Mihanović, N. Bezić, V. Dunkić, E. Vuko i J. Matijević.) Skulpturu je prije više godina, na molbu tadašnjega župnika, preslikao neki dobronamjerni turist, usput učvrstivši spojeve ruku s tijelom. Restauracija koja je u tijeku 'zabavljena' je uklanjanjem tragova ove intervencije. Preslik se sa skulpture uklanja milimetar po milimetar, pazeći da se ne ošteti izvorni slikani sloj.Nastavnica Marianne Decroly sa studentima dogovara strategiju uklanjanja preslika sa skulpture raspetoga Krista.Sa spojeva ruku s tijelom trebalo je ukloniti stare zakite.Skulptura u fazi uklanjanja preslika.Učvršićvanje nestabilne polikromije na oltaru Svetoga Križa restauratorima je predstavljalo osobit izazov. Sada je u tijeku retuš oštećenih površina. Za razliku od glavnoga oltara crkve sv. Nikole u Lopudu, ovdje se slijedi princip minimalne intervencije: ne rekonstruira se preparacija unutar oštećenja, nema nadomještanja boje i pozlate. Umjesto toga, bjeličasti tragovi preparacije na oštećenim površinama toniranjem se izjednačavaju s bojom drva. Koriste se boje koje se mogu ukloniti bez oštećivanja izvornog slikanog sloja. Cilj nije prikriti oštećenja slikanoga sloja, već ih učiniti manje vidljivima.Studentica Aida Grga (UMAS) retušira gornji dio lijevog polu-stupa. U ovogodišnjoj radionici sudjelovale su tri studentice specijalističkog usmjerenja konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva Odsjeka za konzervaciju-restauraciju iz Splita: Aida Grga, Ana Dukić i Kristina Krivec.Kristina Krivec retušira donji dio lijevog polu-stupa. Cilj je zahvata učiniti oštećenja slikanog sloja manje uočljivima.Zbog nestabilnih mikroklimatskih uvjeta u crkvi, daske koje uokviruju središnju nišu oltara jako su se iskrivile. Kako je drvo "radilo", slabila je veza između slikanog sloja i podloge te se oslik odvajao i ispadao. Za ova je oštećenja dijelom odgovoran okrugli prozorčić u zidu iza oltara, kroz kojega u zimskom periodu u kapelu ulazi vlažan zrak. Jedna grupa studenata izradila je specijalnu pod-konstrukciju za dvije bočne oslikane daske. Ovi 'okviri' trebaju osigurati njihovu lakšu montažu i demontažu te spriječiti daljnje krivljenje drvenog nositelja.Izrada podkonstrukcije za bočne daske središnje niše oltara Svetog Križa.Prije zahvata na poleđini dasaka, učvršćuje se nestabilna polikromija.Specijalni okviri omogućuju laku montažu i demontažu oslikanih dasaka te sprječavaju njihovo krivljenje.Na kraju ovogodišnje radionice uslijedilo je tradicionalno fotografiranje sudionika pred crkvom i susret sa članovima Društva za zaštitu spomeničke baštine i prirode Lopuda.U pauzi između uređivanja dokumentacije i nadgledanja retuša, 'složila' sam ovaj kratki video koji prikazuje što se radilo tijekom drugog tjedna ICWL-a.