petak, 27. srpnja 2012.

The Artist Interview

Prije nekoliko mjeseci objavljena je knjiga (priručnik) The Artist Interview : For Conservation and Presentation of Contemporary Art : Guidelines and Practice. Knjiga je namijenjena konzervatorima-restauratorima, kustosima, povjesničarima umjetnosti i studentima. "Intervjuiranje umjetnika o njihovom radu, idejama i težnjama već je dugo uobičajena praksa u novinarstvu i (povijesno) umjetničkim časopisima", stoji u predgovoru. "Intervju s umjetnikom u međuvremenu se pokazao još jednim učinkovitim alatom u području konzervacije-restauracije, jer pruža savršenu mogućnost da se umjetnika pita o stvaralačkom procesu, značenju njegova rada te materijalima i tehnikama koje koristi."
U prvome dijelu knjige nalaze se smjernice za intervjuiranje umjetnika. Drugi dio obuhvaća deset intervjua s umjetnicima. Ti su tekstovi priređeni u obliku članaka, a uključuju kritički osvrt autora (konzervatora-restauratora i kustosa) na tijek i rezultate razgovora. Intervjuirani umjetnici "pokrivaju" sve umjetničke forme, od skulptura i slika do video radova i prostornih instalacija.

Intervjuiranje možda izgleda jednostavno, no iziskuje puno pripreme i dobre komunikacijske vještine. Jedno poglavlje knjige posvećeno je praktičnim savjetima za vođenje intervjua. Možda zvuči smiješno, no jedna od stvari na koje treba pripaziti je stav (držanje). Autori napominju da je važno pristupiti intervjuu kao razgovoru ravnopravnih osoba. Preformalan ili prepristojan stav može stvoriti distancu. Evo još nekoliko savjeta koji, vjerujem, mogu biti korisni i u svakodnevnim situacijama:

– Nemojte prečesto kimati; umjetnik će steći dojam da vam je to o čemu priča poznato pa će prestati govoriti. Zadržite ulogu onoga koji postavlja pitanja.
– Dok priča, govorite što je manje moguće; izbjegavajte potvrdne riječi poput "da, da". To zvuči iritantno u završnom snimku, a umjetnika može odvući od onoga što je htio reći. Osim toga, takve riječi ne potiču daljnja pojašnjenja. [Ovo me prvo nasmijalo, no onda sam se sjetila transkribiranja okruglog stola "Restauratori: Što nakon diplome?" i mojih brojnih upadica, poštapalica i dr. To stvarno je iritantno.]
– Zauzmite otvoren stav; nemojte križati ruke [na prsima].
– Pitanja nemojte započinjati sa "ali", jer je to defenzivna riječ; radije koristite riječ "a" ["i"]: A što je s...
– Upamtite da trebate šutjeti i upitno [questioningly] gledati umjetnika da vidite što će sljedeće reći. Slušajte pozorno i kritički.
Neka sve bude neutralno i profesionalno, ostanite zainteresirani.
– Budite otvorenog duha, osobito ako poznajete umjetnika.
– Obratite pažnju na intonaciju: pitanje postavljeno s uzlaznom intonacijom može zvučati agresivno. Pitanje kod kojega linija tona ide uzlazno pa silazno (od niskog prema visokom tonu, pa opet prema niskom) djeluje poticajno.
– Kada je to primjereno, ubacite malo humora - tako ćete stvoriti dobru atmosferu.

(Odlomak preuzet iz: Lydia Beerkens [et al.], The Artist Interview : For Conservation and Presentation of Contemporary Art : Guidelines and Practice, Jap Sam Books : Heijningen, 2012., str. 51)
Podaci prikupljeni kroz intervju pomažu usmjeriti konzervatorsko-restauratorski zahvat. Srećom, autorovi stavovi o postupanju s umjetninom u slučaju oštećenja nisu obvezujući za konzervatora-restauratora. Kažem "srećom", jer se mišljenje umjetnika i profesionalna etika konzervatora-restauratora ne podudaraju uvijek. Evo, primjerice, kako Eugen Feller odgovara konzervatorici-restauratorici Tanji Vukmanić na pitanje kako bi trebalo postupiti s njegovom slikom Malampija u slučaju znantnog propadanja: "Jednostavno kanta za smeće. Bolje da postoji mit." Muzej suvremene umjetnosti, u čijem se vlasništvu slika nalazi, ne bi se, dakako, složio s Fellerovim prijedlogom. (Što se dogodilo sa slikom Malampija Vukmanić je opisala u članku "Problematika konzerviranja i restauriranja slike Malampija Eugena Fellera".)

Ako niste u mogućnosti kupiti knjigu The Artist Interview, a zanima vas kako se rade intervjui s umjetnicima, pročitajte brošuru Concept Scenario : Artists' Interviews ili dokument "Guide to good practice: Artist' interviews". Na web stranici projekta Artists Documentation Program možete pogledati intervjue s nekim suvremenim umjetnicima i pročitati transkripte tih razgovora.