petak, 24. kolovoza 2012.

Poželimo studentima dobrodošlicu u restauratorsku zajednicu!

Tekst je dostupan i na engleskom jeziku. Toplo zahvaljujem Amber Kerr-Allison na poticaju za njegovo pisanje te na pomoći oko uređivanja i prevođenja.


Godine 1961. Međunarodni institut za restauriranje povijesnih i umjetničkih djela (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, IIC) organizirao je u Rimu svoju prvu međunarodnu konferenciju. U rujnu ove godine Beč će biti domaćin 24. bijenalnog kongresa IIC-a.

Na kongresu koji je prije dvije godine održan u Istanbulu, studenti i tek završeni konzervatori-restauratori prvi su put mogli prezentirati rezultate svojega rada i istraživanja putem postera. Poster prezentacije studenata odvijale su se usporedo s prezentacijima postera starijih kolega. Sudionici kongresa imali su priliku razgovarati s autorima, a nakon kongresa svi su posteri objavljeni na web stranici IIC-a. Izložba studentskih postera održat će se i u sklopu ovogodišnjeg kongresa, a cilj joj je pružiti uvid u istraživački rad i praktična iskustva konzervatora-restauratora – početnika, te stvoriti platformu za razmjenu ideja i znanja.24. bijenalni kongres IIC-a održat će se od 10. do 14. rujna u Beču


Evaluacijski postupak

Amber Kerr-Allison, restauratorica slika u Centru za konzervaciju-restauraciju Lunder u Washingtonu i članica Vijeća IIC-a, sudjelovala je u radu Povjerenstva za studentske postere istanbulskog i bečkog kongresa. Prošloga prosinca pozvala me da se priključim tom povjerenstvu. Poziv je upućen i Lisi Gräber, docentici na Institutu za konzervaciju-restauraciju Sveučilišta primijenjenih znanosti u Beču, restauratorici zidnih slika Maram Na'es koja, kao gostujuća znanstvenica, trenutno boravi Institutu za optiku i atomsku fiziku Sveučilišta u Berlinu, te restauratorici Anni Serotti koja radi za Metropolitan muzej u New Yorku. Naš je zadatak bio promovirati izložbu studentskih postera i evaluirati sažetke postera koji su pristigli unutar roka. Zaprimljena su i evaluirana trideset dva sažetka, nakon čega je odabrano dvadeset "finalista". Članovi povjerenstva su, kao mentori, trebali pratiti izradu svakog postera. Završno uređivanje postera obavila je Joyce H. Townsend, predsjedateljica Uredničkog odbora 24. bijenalnog kongresa i osoba odgovorna za sve IIC-ove publikacije.


Caroline Roberts, dobitnica nagrade za najbolji studentski poster 2010. godine, Amber Kerr-Allison, Maram Na'es i ja u Istanbulu


Nakon čitanja, sažetke smo trebali ocijeniti i rangirati prema nekoliko kriterija: Koliko je uspješno autor izlažio svoju temu/ideju? Je li rad dobro strukturiran? Ima li tema postera veze s temom kongresa ("Konzerviranje-restauriranje i primijenjena umjetnost")? Kakav je znanstveni doprinos rada? Da li bi tema mogla biti zanimljiva široj publici? Svaku je ocjenu trebalo obrazložiti, a autore savjetovati kako postere mogu učiniti boljima.

Začudo (ili ne?), nije bilo velikih odstupanja u ocjenama. Svi smo bili složni oko toga koje su teme relevantne, a na kojima još treba raditi. Na temelju prosječne ocjene iz svake kategorije prema kojoj smo ocjenjivali pristigle radove, formirana je rang-lista sažetaka. Prihvaćeno je dvadeset najbolje ocijenjenih radova, uz dvije "rezerve". Nakon toga mogli smo "lobirati" za rad (poster) za koji smo smatrali da bi trebao biti među prvih dvadeset. Kada je povjerenstvo odobrilo rang-listu, studenti su obaviješteni o rezultatima evaluacijskog postupka.

Vođenje i podrška

Krajem svibnja Vijeće IIC-a poslalo nam je smjernice za izradu postera, a predsjednica našega povjerenstva proslijedila ih je autorima. Svaki član povjerenstva trebao je savjetovati petero studenata oko izrade postera. Oduševilo me to što u IIC-u ništa nije prepušteno slučaju, a mladim se ljudima posvećuje puno pažnje. Voljela bih da sam i sama mogla od starijih kolega naučiti kako se prezentira poster i drži usmeno izlaganje. U IIC-u, sudjelovanje na kongresu ne smatra se samo prilikom da se rezultati rada predstave kolegama; to je i prilika da se nešto nauči. Osim toga, treba imati na umu da je izrada postera za većinu studenata novo iskustvo.

Manuela Wiesend, studentica pete godine na Državnoj akademiji za umjetnost i dizajn u Stuttgartu koja će u Beču prezentirati svoj diplomski rad o "slikama na paukovoj mreži" (to je tema njezina diplomskoga rada), kaže da joj je grafičko oblikovanje bilo najteži dio posla. "Ovo mi je bio prvi put da radim u InDesignu pa mi je bilo teško priviknuti se na program. Osim toga, nije mi bilo lako odabrati ilustracije, jer sam do sada prikupila stotinu zanimljivih slika." Premda se od autora tražilo da dostave odobrenje za korištenje slikovnih materijala, Manuela ističe da "papirologija" nije bila složena.

Manuela je bila jedna od petero studenata kojima sam ja bila mentor, pa me zanimalo kako se odlučila prijaviti za sudjelovanje na izložbi studentskih postera. "Prijateljica sa Sveučilišta primijenjenih umjetnosti u Beču proslijedila mi je pozivni e-mail Vijeća IIC-a," objasnila mi je. "Pomislila sam da bi tema moga diplomskoga rada dobro odgovarala temi kongresa." Manuela, koja u Beč dolazi kao predstavnica svojih kolega sa studija konzervacije-restauracije, smatra da bi njemački fakulteti trebali pokazati veći interes za komunikaciju i razmjenu na međunarodnom nivou. "Ja doista želim dobiti nove prijedloge i iskusiti drugačije poglede. Osim toga, oduvijek sam željela prezentirati svoj rad na međunarodnoj konferenciji." Sudjelovanje na ovome skupu vidi kao veliku priliku za svoju profesionalnu budućnost. "U listopadu ću diplomirati, a nakon toga bih voljela opet raditi u inozemstvu. Već sam provela četiri mjeseca u Nacionalnim galerijama Škotske. Nadam se da ću u Beču uspostaviti nove kontakte i stvoriti si nove mogućnosti za nastavak karijere."

Manuela smatra da je za studente važno da znaju što se u struci zbiva, stoga je pristala podijeliti svoja iskustva s konferencije na blogu IIC-a. Ne samo to; Manuela će pisati za blog Njemačkog udruženja konzervatora-restauratora (Verband der Restauratoren, VDR). "Kada sam prijateljici koja predsjedava studentskom sekcijom toga udruženja rekla da ću sudjelovati na kongresu u Beču, upitala me želim li pisati za njihov blog. Naravno da sam pristala!" Dodatni joj je poticaj bilo to što je puno njezinih kolega htjelo sudjelovati na kongresu, ali im financijske mogućnosti to nisu dopustile. Činilo joj se važnim da im da sažeti prikaz konferencije.

IIC predano radi na tome da svojim članovima-studentima omogući sudjelovanje na kongresima. Svi su se studenti mogli prijaviti na natječaj za stipendiju Memorijalne zaklade Brommelle. Manuela priznaje da nije znala za tu mogućnost, no druga studentica iz moje grupe, Kyriaki Tsirita, primila je tu stipendiju. Budući da se i doktorski studenti mogu natjecati za stipendiju ove zaklade, prije dvije godine i sama sam se našla među dobitnicima. Zahvaljući potpori IIC-a sudjelovala sam na kongresu u Istanbulu, gdje sam prezentirala poster o konzervatorsko-restauratorskim radovima na Peristilu Dioklecijanove palače. Sudjelovanje na toj konferenciji zauvijek ću pamtiti.Prezentacija studentskih postera u Istanbulu

Nagrada za najbolji poster 2010. godine pripala je Caroline Roberts sa studija konzervacije-restauracije Muzeja Winterthur i Sveučilišta u Delawareu


Sudjelovanje je važno!

Kada sam predsjednicu Povjerenstva za studentske postere, Amber Kerr-Allison, pitala kako je pokrenuta ova inicijativa, rekla mi je da ju je 2010. godine kontaktirao predsjednik IIC-a Jerry Podany vezano uz mogućnost uključivanja studenata u izložbu postera. Formirano je peteročlano povjerenstvo koje će recenzirati sažetke njihovih radova. Povjerenstvo je bilo sastavljeno od konzervatora-restauratora u ranom stadiju karijere. Da bi se olakšao proces odabira radova i implementacija studentske izložbe, Amber je zamoljena da preuzme ulogu predsjednice Povjerenstva. "Sudjelovanje u toj novoj inicijativi bila je sjajna prilika i velika čast," kaže. "Kroz Povjerenstvo za studentske postere dobila sam priliku surađivati sa četvero drugih, tek diplomiranih konzervatora-restauratora iz različitih dijelova svijeta. Svoje smo zadatke vrlo ozbiljno shvatili i bili smo jako ponosni na autore i postere koje su prezentirali na kongresu u Istanbulu 2010. godine. Ovo je izvanredna prilika da studenti predstave svoja istraživanja, da se uključe u stručna zbivanja, ali i da se prometnu u profesionalne konzervatore-restauratore i aktivne članove IIC-a."

Vjerujem da će izložba studentskih postera u Beču biti jednako uspješna kao ona u Istanbulu. Da bi se to dogodilo, potrebna je vaša pomoć, tj. sudjelovanje na kongresu. Sudjelovanje je važno: to je ono što nas čini dijelom globalne zajednice stručnjaka. Još važnije, to je ono što nam daje priliku da oblikujemo struku.

Nema komentara:

Objavi komentar