O meni

[Ažurirano 26. prosinca 2016.]


Zovem se Sagita Mirjam Sunara i pročelnica sam Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu.

Diplomu konzervatora-restauratora stekla sam na 2005. godine obranivši rad na temu Konzervatorsko-restauratorski zahvat i povijesno-umjetnička analiza slike Sveta obitelj nepoznatog mletačkog majstora iz 17. stoljeća iz Muzeja dominikanskog samostana u Bolu. Moja uža specijalnost je konzerviranje-restauriranje štafelajnih slika i polikromiranog drva. Jako me zanima očuvanje moderne i suvremene umjetnosti.

Dobitnica sam Rektorove nagrade, Top stipendije za top studente i stipendije Zaklade T. Horvatinčić. Članica sam nekoliko međunarodnih strukovnih udruženja: IIC, ICOM, INCCA. Učlanjena sam i u Hrvatsko restauratorsko društvo.


Retuširanje slike Sveta Obitelj (2004.) 

Slika Sveta Obitelj u različitim fazama konzervatorsko-restauratorskog zahvata


Na Umjetničkoj akademiji u Splitu počela sam raditi čim sam diplomirala, 2005. godine. Najprije sam izabrana u suradničko zvanje višeg asistenta. Godine 2011. stekla sam umjetničko-nastavno zvanje docenta. Predajem nekoliko kolegija na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju konzervacije-restauracije: Uvod u konzervaciju-restauraciju štafelajnih slika i polikromiranog drva 1 i 2, Konzervacija-restauracija štafelajnih slika i polikromiranog drva 3 i (nositelji toga kolegija smo izv. prof. art. Jurica Matijević i ja), Preventivna konzervacija 1, Metode istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji, Povijest restauriranja i Teorija restauriranja. Usto sam mentor na diplomskim radovima.

Godine 2008. upisala sam poslijediplomski doktorski studij Povijest umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Istraživala sam život i djelo restauratora Zvonimira Wyroubala, utemeljitelja restauratorske službe u Hrvatskoj, i razvoj restauriranja pokretne kulturne baštine od 1920-ih do 1960-ih. Uskoro bih trebala braniti svoj doktorsku disertaciju.

Usporedo s radom na Umjetničkoj akademiji, od 2005. do 2010. godina radila sam kao suradnik konzervatora-restauratora i konzervator-restaurator u Hrvatskom restauratorskom zavodu – Restauratorskom odjelu u Splitu, i to na Odsjeku za kamenu plastiku. Od značajnijih projekata u kojima sam sudjelovala izdvojila bih konzervatorsko-restauratorske radove na Peristilu Dioklecijanove palače. Vodila sam dokumentaciju toga projekta i realizirala tri izložbe o njemu. O rradovima na Peristilu govorila sam na brojnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Izradila sam i dvojezičnu DVD prezentaciju konzervatorsko-restauratorskih zahvata na sjevernome dijelu istočne kolonade Peristila.


Poster koji sam s kolegom Domagojom Mudronjom predstavljala na 23. kongresu Međunarodnog instituta za restauriranje (International Institute for Conservation, IIC) 2010. godine u Istanbulu možete pogledati i preuzeti ovdje


Stručni sam ispit položila 2007. godine i stekla stručno zvanje konzervatora-restauratora.

Kao stipendistica Junior Faculty Development programa, 2010. godine boravila sam u Sjedinjenim Državama; bila sam gostujuća nastavnica na studiju konzervacije-restauracije Sveučilišta u Delawareu (WUDPAC). To mi je iskustvo promijenilo život i pogled na posao kojim se bavim. Za vrijeme boravka u SAD-u osmislila sam kolegij posvećen metodama istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji. 

Još kao studentica, 2003. godine, pokrenula sam elektronički časopis In situ. Taj sam časopis uređivala do 2011. godine.

Članica sam uredničkog kolegija hrvatskih sveučilišnih novina Universitas. Tekstove koje sam pisala za sveučilišne novine, ali i ostale moje radove, možete pročitati ovdje.

Osim bloga Doktor za umjetnine, pokrenula sam i uređujem blogove CSI – Conservation Students' Investigation (blog kolegija Preventivna konzervacija 1), UAR00M (blog kolegija Metode istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji) i Stažiranje među umjetninama (blog koji pišu studenti četvrte godine na specijalizaciji za štafelajne slike). Blogovima se služim za podučavanje i promoviranje konzervatorsko-restauratorske profesije, o čemu sam 2014. godine govorila na konferenciji "Teaching Conservation-Restoration" u Belgiji. Uz sve navedeno, uređujem Facebook stranicu Odsjeka za konzervaciju-restauraciju i e-časopisa In situ.


Album "Virtualne naslovnice" na Facebook stranici e-časopisa In situ 


Bila sam članica organizacijskog odbora konferencije "Sveučilište Gradu Splitu" (2011.), predsjednica organizacijskog odbora 9. međunarodne konferencije studija konzervacije-restauracije (2012.), jedan od organizatora međunarodnog znanstveno-stručnog skupa "Our Modern: Re-Appropriating Vulnerable 20th Century Heritage" (2013.), članica organizacijskog odbora 12th International Conference of the Conservation-Restoration Studies (2015.) i predsjednica organizacijskog i znanstvenog odbora međunarodne konferencije "SPark: Conservation of Sculpture Parks" (2015.). 


Logo konferencije "SPark: Conservation of Sculpture Parks" (grafičko oblikovanje: S. M. Sunara) 


Početkom 2012. godine pokrenula sam ciklus javnih predavanja nastavnika i studenata Odsjeka za konzervaciju-restauraciju koji je ubrzo promijenio naziv u "Razgovori o baštini". U okviru dvogodišnjega programa organizirala sam jedanaest predavanja pozvanih stručnjaka.

S kolegama Juricom Matijevićem i Lanom Kekez organizirala sam teorijsko-praktičnu radionicu Richarda Wolbersa o čišćenju oslikanih površina (2013.), tri radionice Hansa Portsteffena (rekonstruiranje drvenim štapićima [2014.]; rekonstruiranje preparacije unutar oštećenja slikanoga sloja [2015.]; slikovne tehnike u istraživanju umjetničkih djela – UV, IC, rendgenske zrake [2016.]) te radionicu o lakovima u restauraciji koju su vodile Tamara Ukrainčik i Barbara Horvat (2014.).

Samostalno sam organizirala javno predavanje glavnoga kustosa Muzeja suvremene umjetnosti u Chicagu Michaela Darlinga (2011.), javna predavanja dr. sc. Dusana Stulika, Seana Charettea i Tram Vo iz Gettyjeva instituta za konzerviranje-restauriranje u Los Angelesu (2012.), radionicu o suzbijanju štetočina u umjetničkim zbirkama koju je vodio Australac Alex Roach (2013.) i javno predavanje australskog konzervatora-restauratora Andrewa Thorna o očuvanju starosjedilačkih slikarija u Australiji (2015.). 


Radionica Richarda Wolbersa "New Methods of Cleaning Painted Surfaces" u Splitu (2013.)

Radionica Hansa Portsteffena "Wood Stick Completion" (2014.)


Od 2006. do 2013. godine sudjelovala sam u Međunarodnoj restauratorskoj radionici Lopud (International Conservation Workshop Lopud, ICWL). Radi se o zanimljivom projektu koji svake godine okuplja dvadesetak nastavnika i studenata konzervacije-restauracije iz Njemačke, Belgije i Hrvatske; studenti i nastavnici zajedno spašavaju ugroženu lopudsku baštinu.

Godine 2012. priključila sam se projektu "Tvornica baštine Željezara Sisak" koji su osmislili i pokrenuli Gradski muzej Sisak, Konzervatorski odjel u Sisku i Gradska galerija Striegl. U sklopu toga projekta s restauratoricom metala Valentinom Ljubić Tobisch organizirala sam dvije konzervatorsko-restauratorske radionice u Parku skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika "Željezara Sisak". Od 2014. godine samostalno vodim konzervatorsko-restauratorske radionice u Parku. O radionicama možete čitati na blogu Stažiranje među umjetninama. Prije dvije godine restaurirali smo skulpturu Josipa Diminića Objekt II; više o tome doznajte u članku koji je objavljen u Godišnjaku zaštite spomenika kulture Hrvatske. O očuvanju sisačkih govorila sam u intervjuu za Vizkulturu.

Kolegiji koje vodim na Umjetničkoj akademiji uključuju predavanja i praktičan (restauratorski) rad na umjetninama, no najviše me privlače projekti preventivne zaštite. U rujnu 2016. privela sam kraju projekt preventivnog konzerviranja, djelomičnog restauriranja i prezentacije zbirke umjetnina crkve Rođenja B. D. Marije u Muću Donjem. Prije toga sam vodila projekt preventivnog konzerviranja i prezentacije zbirke restauriranog oružja Povijesne postrojbe "Kliški uskoci".


Uređenje potkrovlja crkve sv. Josipa (sv. Lazara) na Čiovu – stanje prije radova (2013.)

Isti prostor, stanje nakon radova. Ako vas zanima ova tema, pročitajte izvješća koja su moji studenti pisali o projektu uređenja čuvaonice Galerije B. Dešković u Bolu na Braču

Uskočka oružarnica u kliškoj tvrđavi: u stolnim je vitrinama izloženo restaurirano oružje (2014.). Moj je zadatak bio osmisliti sustav pasivne kontrole mikroklime u vitrinama i primjereno prezentirati izloške


Spomenula sam već da me jako zanima očuvanje djela moderne i suvremene umjetnosti. Godine 2012. pokrenula sam pilot-projekt "Umjetnik u učionici" u okviru kojega studente upoznajem s metodologijom i procesom intervjuiranja umjetnika. O tome sam projektu govorila na konferenciji "Our Modern: Re-Appropriating Vulnerable Twentieth Century Heritage" 2013. godine u Dubrovniku, nakon čega su me kolege iz Škole za film i televiziju Akademije izvedbenih umjetnosti u Pragu pozvali da njihovim studentima održim radionicu o intervjuiranju umjetnika. Intervjui s umjetnicima važan su dio konzervatorsko-restauratorskih radionica u Parku skulptura u Sisku. U veljači 2016. na Umjetničkoj akademiji u Splitu obranjen je i jedan magistarski stručni rad na tu temu. Dakako, rad je nastao pod mojim mentorstvom.


Intervju s kiparom Zvonimirom Kamenarom pokraj njegove skulpture Leptir iz Parka skulptura u Sisku (2015.)